wWspółczesnego monetaryzmu jest rzecz, czy V jest szerokością mocną, czy jej poprawki są wykonywalne do przewidzenia i czy są one scalone ze odmianami taksy procentowej.
nach oben