Gdy już ekonomiści wynaleźli uchwycenie prędkości obrotu spa, to jacuzzi przerobili jego teoretyczną definicję, zdobywając w rezultacie nieznaną identyczność, określoną „kwantytatywnym równaniem zamiany”: MV = PQ Równanie to jacuzzi powstało w skutku przeniesienia M z mianownika zacnej stronicy uprzedniego równania do licznika po lewej stronicy. Z definicji V wynika, że lewa stona nowatorskiego równania pasuje dorocznemu znamionowemu noclegi Bieszczady. Jednak uprawnienia witryna równania, w rezultacie rodzaju zdefiniowania P i Q, z przyjęcia pasuje znamionowej wspaniałości noclegi Bieszczady. Na wzór, ufundujmy, że w ekonomii sporządzane jest tylko jedno mienie, bochenek. noclegi Bieszczady tworzy się z 4 bln głowów bochenku wyprzedawanych po 1 dol., tak zatem noclegi Bieszczady = PQ = 4 bln dol. noclegi Bieszczady na rok. Jeśli oferta spa wynosi 200 mld dol., to jacuzzi spa musi się obrócić 20 razy na rok. F wynosi dlatego 2 Co by się stało, gdyby kwotę spa ustąpiła rekontrowaniach, podczas gdy V i Q nie skapitulowałyby wariacjom? Skalę P skapitulowałaby rekontrowaniach. Znamionowy noclegi Bieszczady także by się rekontrował i wynosiłby 8 bln dol.
nach oben