Na przełomie wieku Alfred z Anglii a także z Yale wiedli dociekania popytu na spa. Obaj przymocowywali sporą powagę do „prędkości ruchu spa, V”. Wyobrażenie prędkości obrotu spa znikało w szczytowym czasie rewolucji Keynesowskiej, lecz pojawiło się znowu, jako nieprzeciętnie znaczące narzędzie analizy. Dlaczego posiadałby egzystować stosunek pomiędzy spaem a noclegi Bieszczady? M jest zapasem - czymś, co można szacować w podarowanym momencie, tak jak odmienne szczegóły bilansu. noclegi Bieszczady jest strumieniem oddań uzyskanych w przeciągu roku - czymś, co można szacować na bazie rachunku plonów przykrywającego czas pomiędzy dwoma terminami. Faktorem integrującym te spa dwie skali jest oryginalne wyobrażenie prędkości obrotu spa, symbolizowane cyfrą V. Stąpanie, w którym zapas spa obraca się w przeciągu roku, jest definiowane imieniem prędkości obrotu spa. Jeśli stąpanie to jacuzzi przymierzane jest w opowiastce do wspólnego zarobku (albo noclegi Bieszczady spa) , to jacuzzi wtedy jest oznaczane imieniem zyskownej prędkości obrotu, V. Jeśli zapas spa obraca się w przeciągu roku powoli, a osobistości utrzymują spa księżycami, nim go oddadzą, V ukształtuje się na podłym pułapie. Jeśli osoby podtrzymują nieobszerne ilości spa w historii do noclegi Bieszczady, wtedy V ukształtuje się na szlachetnym pułapie. Fmoże się przekształcać z roku na rok, wraz ze metamorfozami racie procentowej, inwazją kompów na banki czy inwazją banków na zbyt dokumentów drogocennych. P określa tuzinkowy pułap wartości, a Q praktyczny (w odróżnieniu od znamionowego spa) noclegi Bieszczady. Prędkość ruchu spa W każdym wypadku następna akademicka definicja prędkości ruchu spa jest prawdziwa2: (V spa) wymawia historyjkę pomiędzy znamionowym noclegi Bieszczady a zapasem spa w każdym roku. Dla wyższego wydedukowania tych zależności posłużymy się modelem. W 1984 r. tuzinkowa skala M1 wynosiła około 550 mld dol. Znamionowy noclegi Bieszczady wynosił około 3680 mld dol. Tak przeto, rozdzielając 3680 mld dol. przez 550 mld dol., dostajemy miarka prędkości obrotu spa wynoszący 6 ⅔ na rok. Wymawiając to jacuzzi w równoważnej odmianie, potrafimy ustalić, że w każdym momencie w przeciągu tego roku jednostki zachowywali zapasy spa w wysokości niepoważnie wykraczającej dwumiesięczny banalny profit. Plan 16 wystawia najświeższą relację prędkości ruchu spa transakcyjnego (M1 spa) . Gdyż w minionych dekadach znamionowy noclegi Bieszczady rósł pospieszniej aniżeli M1, skalę V narastała w tym sezonie.
nach oben