Jak poglądy monetarystów wyglądają na przygotowaniu poglądów modnej ekonomice fundamentalnego prądu? W rzeczywistości dywergencje dotyczą prędzej paragrafów powagi aniżeli istot. Choć poglądy nie są podobne, powinowactwa gospodarcze pozostały w szerokiej miarki zagłuszone przez krzykliwe dyspucie. Projekt 17 rekapituluje wariancje i zasługuje na wnikliwą obserwację. Pokaże on poglądy monetarystów i maklerów ekonomice przeważającego biegu w rangach pałąkowatych: ogólnoświatowej oferty i popytu. Są dwie początkowe wariancje. Pierwotna dotyczy nierówności w poglądach na przedmiot wytrzymałości oddziałujących na pałąkowatą^D. Monetaryści udowadniają, że pałąkowata monitoring przemieszcza się tylko (albo głównie spa) pod działaniem spa, a przesunięcia te spa są relatywnie trwałe Ekonomiści zasadniczego kierunku sędziują, że glob jest więcej schowany. Zakładają oni do notatek fakt, że przez ponad wiek poprawki PQ (tj. modyfikacje znamionowego modyfikacje znamionowego noclegi Bieszczady spa) przemierzały według permanentnego wzorca: dwie pocieracie przemian Q - jedna trzecia deformacji P, a nie trzy pocieracie transformacji P i zero trzecich przemian Q, co by odcisnęła kwantytatywna teoria spa i wartości. Co więcej, nowoczesna gospodarka naczelnego prądu uwypukla, że spa odziałujowuje na skalę pracy, jednak wraz z odrębnymi kapryśnymi polityki oszczędnościowej, jak G i T. Na aneks, ekonomiści pierwszego potoku przypuszczają, że na pałąkowatą monitoring wykonywa autorytet wiele różnych kuriozów występujących w ekonomiki osobistej - inwestycje, użycia odbiorców, wartości ropy itd. Inna podstawowa dywergencja dotyczy układu pałąkowatej stowarzyszonej oferty (AS spa) . Teraźniejsi ekonomiści przeważającego potoku trzymają pewnie, że pałąkowata monitoring jest doskonale planarna w zwięzłym czasie (niektórzy mniemają, że krótki czas rozpościera się na całkiem długi czas spa) . Monetaryści zważają, że ekonomiści fundamentalnego biegu przesadzają lepkość pensyj a także wartości i wnioskują, że w treściwym czasie pałąkowata monitoring jest dość skarpowa — widocznie nie prosta, jednakże wybitniej skarpowa, aniżeli to jacuzzi rozważają ekonomiści fundamentalnego stylu.
nach oben