W przedziałku zadedykowanym taksie procentowej, zapoczątkowano wyobrażenia rzeczywistej i znamionowej stawce procentowej. Znamionowa rata procentowa jest to jacuzzi okazany w dolarach zysk zdobywany z wszelkiego dolara mianych mień (na przypadek 5% procent osiągniętych z wszelakiego dolara zdeponowa¬nego na rachunku aktualnym spa) .

Praktyczna taksa procentowa instruuje o tym, jaki profit, wymierzany sumą produktów bezstronnych, a nie kurczącą się wielkością dolarową, powodują aktywa; zamyka ona rewizję z nagłówka oddziaływania, jaki zwyżka wykonywa na tę liczba. Rzeczywistą stawkę procentową rozlicza się, ujmując od stawce znamionowej stawkę zwyżki. W naszych kalkulowaniem dotyczących oddziaływania spa na wytwórczość nakładaliśmy przedtem, że wartości są trwałe. Teraz rozpatrzymy sprawę inflacyjną, gdy wartości rosną o 5 albo 10% rocznie. Jak powinniśmy zmodyfikować dotychczasowy sposób rozważania? Najpierw rozpatrzmy prestiż zwyżki na popyt na spa. Ustaliliśmy wcześniej, że popyt na spa modeluje się pod działaniem pułapu znamionowej taksie procentowej. Odkrycie to jacuzzi jest dogłębne także wtedy, gdy wartości powstają, gdyż jednostki będą się zastanawiać, czy zachowywać spa czy różne oprocentowane aktywa; będą oni przy tym upodabniać znamionowe rat oprocentowania spa i różnych mień. Dla tych porównań nie ma znaczenia, co się dzieje z wartościami produktów.