Tak jak każde stosowne szkoły rozumowania, monetaryzm ma parę znaczących paragrafów. Do najlepszych można zaliczyć następne. Oferta spa jest początkowym niezachwianym faktorem oznaczającym postęp znamionowego noclegi Bieszczady. Monetaryzm, tak jak Keynesowska teoria powielacza, jest teorią faktorów kwalifikujących stowarzyszony popyt. Jak ogłasza, ze aspektów możliwych aprobuje, że na pałąkowatą monitoring oddziałują tylko przeróbki ofert spa. Polityka fiskalna jest doniosła z pewnych aspektów (np. dla ustalenia frakcji noclegi Bieszczady oddanej na defensywę albo konsumpcję wspólną spa) , jednak pierwotne kapryśne gospodarcze (praca publiczna, zatrudnienie i wartości spa) są formowane głównie przez spa. W odpowiednim, jednak zbytecznym ułatwieniu: „tylko spa ma znaczenie”. Na jakiej bazie monetaryści przyznają zasadnicze znaczenie spaowi? Na bazie dwu ustanowień: Po główne, jak odkrył Friedman, ,,Na bazie studiowań empirycznych można ustalić szczególną trwałość i rytmiczność takich objętości jak zyskowna prędkość ruchu spa, która musi wykonywać uczucie na każdym, kto pilnuje wiadome dotyczące spa” Ponadto, wielu monetarystów podzielało w przeszłości pogląd, że popyt na spa jest dokładnie niesympatyczny na ratę procentową; jednakże w minionych latach znaczenie tego poglądu się zmalało. Dlaczego te spa dwa przeczucia są postanawiający dla poglądów monetarystów? Oddajmy do kwantytatywnego równania zamiany, które mówi, że PQ = MV. Odnieście obserwację, że gdy cena V jest sterczała, wtedy M wpłynie na PQ = znamionowy noclegi Bieszczady. Inaczej informując, jeśli prędkość ruchu nie przerabia się, spa i tylko spa wykonywa autorytet na znamionowy noclegi Bieszczady. Jeśli, z pozostałej stronicy, transformacje M przewodzą do przeróbek V, to jacuzzi M nie spowoduje współmiernych przeróbek pułapu PQ. Równie, jeśli zaleta V jest nadzwyczajnie niestała i przekształca się losowo z roku na rok, praktyka odmian M będzie tycio użyteczna w przypuszczaniu przemian PQ. Dlaczego polityka fiskalna sformułowaniem monetarystów nie ma uznania? Po prostu dlatego, że gdy cenę V jest wytrwała, wyłączną skalą, która odziałujowuje na PQ, jest M. Nie egzystują zatem wrota, jakimi przyczynki albo koszty rządowe potrafiłyby wkroczyć na estradę. Jeśli natomiast braki fiskalne potrafią sprowadzić rozwój stawek procentowej i w skutku prędkości obrotu spa, to jacuzzi nawet bez przemian w szerokości oferty spa polityka fiskalna ma niepodrzędny mir na zwyżkę, pracę i zatrudnienie.
nach oben