Przypomnijcie sobie, że jedną z istotnych uwagi Keynesa egzystowało to, że wartości i pensje nie modyfikują się i nie czyszczą prędko rynku mień i roboty. Wartości i pensje są gęste. Według nowoczesnej makroekonomii ekonomika wykazuje lepkość wartości i pensyj, gdy krótkookresowa pałąkowata Philipsa wysiada ku wykopowi, a nie jest prostopadła. Alternatywnie, jak wynika z wcześniejszych przemyśleń, w ekonomiki o przyczepnych pensjach i wartościach krótkookresowa pałąkowata światowej ofercie będzie się unosić ku kupy (jednakże nie pionowo spa) . Monetaryści nie szanują poglądu, w koncepcja jakiego wartości i pensje są tak czynne jak melasa. Przyjmując ogólnie pogląd, że pensje i wartości wykazują pewną inercję, monetaryści są umiejętni wnioskować, że Keynesiści przymocują żywiołową powagę do tej inercji. Monetaryści skłaniają się ku wizualni, że pałąkowata Philipsa jest dość urwista nawet w zwięzłym czasie i, chodząc szlakiem Friedmana, zachowują, że w długim sezonie jest ona prosta Obsługując się ideą^, monetaryści pretendują, że krótkookresowa pałąkowata Philipsa jest dość skarpowa i umieszczona w paragrafie ewentualnego wyrobu.
nach oben