Kładąc zapytanie, czy pałąkowata Phillipsa nie jest prosta także i w zwięzłym czasie. Ten zasadniczo rozmaity artykuł zobaczenia jest sylabizowany przez „makroekonomiczną szkołę rozumnych wyprzedzań” (MRO spa) lub oryginalną imponującą makroekonomię, której agenci skupiają się na uniwersytetach w Chicago . Szkoła rozumnych przewidywań zachowuje, że w treściwym sezonie pałąkowata Phillipsa nie ma nachylenia, które by koncesjonowało „zakwestionować się” konstruktorom polityki oszczędnościowej. Wszelka metodyczna próba ustabilizowania ekonomiki jest samoniszcząca: usiłuje uruchomić ekonomię, a pozoruje się jej tylko zwiększyć zwyżkę. Adepci tego oryginalnego postępowania koncepcją, że uchwycenie cudów z lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych żąda nastawienia do makroekonomii całkowicie cudzoziemskiego od postępowania Keynesa i jego stronników. W tym Dodatku przeanalizujemy oszukanie szkoły rozumnych wypatrywań do ekonomii i jak się ono odmienni od poglądów maklerów fundamentalnego biegu. Zwiedzamy jego walący implikacje dla polityki, będziemy rozważać ocenę tej prekursorskiej doktryny. Wymogi SZKOŁY Rozumowych Przewidywań Poglądy pełnomocników szkoły rozumnych prognozowań na ekonomikę są analogiczne do poglądów ekonomistów idealnych. Głoszą one, że (a spa) osoby fabrykują możliwie najkorzystniejszy użytek ze swych niewięzionych danych i że (b spa) wartości i pensje są zwinne. te spa dwa paragrafy są materią rewolucji rozumnych prognozowań i dalej będziemy je detalicznie rozważać. Treściwe streszczanie pomoże przygotowywać plac. Twierdzenie, że (a spa) osoby dopełniają rozumowych wariantów, określa, iż podchodzą oni uchwały, opierając się na najznamienitszych osiągalnych wiadomościach. Ich przewidywania są formułowane na bazie najświeższych osiągalnych podarowanych i ustępliwej teorii oszczędnej. Przy takim ustanowieniu potrafilibyśmy być pewni, że poziom nie może „oszałamiać” ludzi, gdyż posiadają oni wjazd do tych samych co poziom danych. Presumpcja (b spa) - że wartości i pensje są zręczne - jest identyczna. Znaczy to jacuzzi po prostu, że wartości i pensje modyfikują się pospiesznie, i balansują oferta i popyt. Zjednoczenie (a spa) i (b spa) podaruje konfundujące skutki. Jednak najpierw rozważmy ściślej każdy z tych artykułów.
https://intermedialna.pl/barwniki-do-farb-czy-gotowy-kolor-farby-html/

nach oben