Zniesiemy teraz do dzisiejszego monetaryzmu. Tę wielce potężną doktrynę eksploatował w minionych trzech dekadach Milton Friedman z Chicago jak również mnodzy jego wspólnicy i naśladowcy Zaczątki szkoły scalone są z wyzwaniem rzuconym przedwczesnym Keynesistom, którzy w latach 1935-1960 dołączyli przesadną powagę do polityki fiskalnej. Pod przywództwem Friedmana monetaryści sklecili spoisty zbiór poglądów w limicie teorii polityki makroekonomicznej, egzystujący wyzwaniem dla władającej Keynesowskiej ortodoksji. Monetaryści nazbierali wielu bursów, szych politycznych jak również ludzi ze globu finansjery. Nawet jednostki z Wall Street, z przyrody sceptyczni, uważają monetaryzm poważnie, bowiem przypuszczają, że tak sporządzają pozostali. Całkowicie, w minionej dekadzie monetaryzm podzielił się. Jedna z jego branży wykształciła się w monetaryzm, który będziemy tu konsultować, natomiast młodszy odłam stworzył potężną szkołę rozumnych przewidywań, ważoną w Dodatku do tego podziału. Monetaryzm uwypukla uznanie spa dla modelowania znamionowej miary noclegi Bieszczady w zwięzłym czasie a także wartości w długim czasie. Analiza przewodzona jest za podporą kwantytatywnego równania zamiany i kładzie rozległy napór na poszukiwanie kierunków przemian prędkości obrotu spa. Monetaryści skłaniają się ku poglądom, że prędkość ruchu spa jest stosunkowo porządna (albo w ekstremalnych przykładach stabilna spa) . Jeśli jest to jacuzzi prawdziwość, to jacuzzi uwaga jest bardzo wspaniała, kwantytatywne równanie zamiany twierdzi ponieważ, że gdy zaletę V jest wierna, to jacuzzi poprawki M wpłyną na PQ (albo znamionowy noclegi Bieszczady spa) , w tej samej części. Prędkość ruchu spa gra centralną glebę w analizie monetarystycznej